Защо праховото боядисване доби такава популярност в последните години Отговора на този въпрос вклюва опазване на околната среда, подобрени условия на труд и покриване на повишените изисквания на клиента. Друг аспект е неговата икономичност. Течните бои се усвояват до 65%, докато праховите бои могат да се усвоят до 100%. Нанасянето на боята става еднократно и [...]