Табло тип АВР гарантира aвтоматично включване на резервата. В промишленоста една от основните задачи на автоматизацията е да осигури непрекъсната работа в промишлените предприятия.Това е много важно за производства където спирането на производствения процес би довело до загуба и бракуване на продукция,както и до повреда на скъпо струващи машини и съоражения. Има различни технически решения за използване на [...]