Честотни регулатори контролират скоростта на въртене при електродвигателите,извършваната дейност и коригират движението,което води до спестяване на електроенергия. По този начин се подобряват техническите характеристики в предприятия, магазини, офиси и домове по цял свят.

Всъщност двигателят има решаващо значение в промишлените процеси и е важен елемент от ел.оборудването. Около 2/3 от произведената електроенергия по света се превръща от двигатели в механична енергия. Голяма част се използват за задвижване на компресори,помпи и вентилатори. Малко хора обаче знаят, че работят с постоянна скорост през цялото време дори когато това не сеналага като се използват дросели и вентили за да се контролира потока на течност илигазове. Това от своя страна води до големи разходи на електроенергия и генериране наСО2 емисии в големи количества.

От края на 60-те години до днес, АВВ задвижванията с честотни регулатори контролират основни показатели на двигателя и адаптират неговата скорост и въртящ момен  точно към изискванията на съответното оборудване. Задв ижванията с променлива скороств промишленностаса оборудвани с DTC (Direct Torque Control) – директно управление на въртящия момент. При тази технология чрез математически анализ се определя състояниетона двигателя при много високи обороти. В резултат от това настъпва рязко намаляване на консумацията на електроенергия – обикновенос около 50 процента в приложения на помпа, вентилатор и компресор – и значително подобряване в процеса на управление.

Задвижванията на АББ се използват за подобряване на енергийната ефективност в множество отрасли – търговски сгради,инсталации за втечняване на природен газ,електрически задвижвани системидо безредукторни задвижвания на оргомни мелници за смилане на руда и минерали.

Едно гигантско безредукторно мелнично задвижване (GMD) на ABB се намира в медната минаЕскондида в Чили. Този вид задвижвания са иновация съчетана с огромен капацитет и енергийноефективна работа и надежност. Четири AC задвижвания ниско напрежение на АББ, дават възможност на Британската  банка Coutts&Co да направи иикономия на енергия от 90%, посредством експлоатация на помпите в климатичните системи с една малка част от тяхната предишна скорост на въртене. Икономиите са на стойност около 110 хиляди щатски долара годишно и са намалили емисияот въглероден двуокис на компанията, възлизаща на 500 метрични тона за година.

Две DC задвижвания на АВВ намалява продължителността на цикъла на подемника за 1053м преместване от минната до повърхността. Производителността на мината се е увеличила с 15 процента и се е предоставя възможност на KGHM да удължи експлоатационния период на всички 30-годишни двигатели.Задвижвания с честотни регулатори Задвижвания с честотни регулатори Задвижвания с честотни регулатори Задвижвания с честотни регулатори