Табло тип АВР гарантира aвтоматично включване на резервата. В промишленоста една от основните задачи на автоматизацията е да осигури непрекъсната работа в промишлените предприятия.Това е много важно за производства където спирането на производствения процес би довело до загуба и бракуване на продукция,както и до повреда на скъпо струващи машини и съоражения. Има различни технически решения за използване на автоматичното включване на резерва като те трябва да са елементарни и надеждни.

АВР – Автоматично включване на резерва

АЧР и АРТ – Автоматично разтоварване по честота и по ток

АПВ – Автоматично повторно  изключване

АВР трябва да осигури непрекъснато електрозахранване на консуматорите, поддържане на определено налягане в определени съоръжения, посредством помпени агрегати, включване и развъртане на дизел-генератори при отпадане на електрозахранването и др. Основния  консуматор се захранва от два източника, условно обозначени като U основно и U резервно. Тези източници могат да бъдат, например, два трансформатора или две захранващи линии.При отпадане на U основно автоматично се включва U резервно. Преминаването на основно захранване се извършва автоматично, т.е. чрез задаване на приоритет по U основно. Ако в процеса на експлоатация, по някаква причина, отпадне само една фаза на U основно се преминава на U резервно.

Времето за автоматично включване на резервното напрежение зависи само от бързодействието на включване, съответно изключване, на комутационната апаратура.

Всяко АВР Табло трябва да бъде ефикасно и едновременно с това безопасно.Спазват се определени изисквани при монтажа: да бъде монтирано на място защитено от сурови атмосферни условия,от прояви на вандализъм,да бъде съобразено с противопожарните изисквания и не на последно място достъпа до него да бъде строго ограничен.

Табло АВР Табло АВР Табло АВР Табло АВР  Табло АВРТабло АВР