Според някои източници, повече от половината от произвежданата в света електронергия се използва за задвижване на помпи. Когато няма разпределителна мрежа, моторите на тези помпи обикновено се захранват от генератори, задвижвани от двигатели с вътрешно горене. Дори и да не вземе предвид шума и аромата на изгорели газове, едно такова решение е твърде скъпо.

За да реши този проблем, АББ създаде соларният честотен инвертор ACS355. Той може да управлява помпи, като използва директно енергията, генерирана от фотоволтаични панели. Когато има достатъчно слънчево греене, честотният инвертор стартира автоматично и управляваният от него двигател задвижва помпата. При залез или когато няма достатъчно слънчева светлина, инверторът сам ще изключи двигателя. Разбира се работата може да продължи, като инверторът бъде захранен от обикновен дизел генератор или от разпределителната мрежа (ако има такава).

Базиран на стандартните честотни инвертори за управление на машини, ACS355 е изключително лесен за инсталиране, настройка и експлоатация. Същевременно, в него са интегрерани специфични функции, свързани с работата с фотоволтаични панели и управлението на помпи, като например MPPT (Maximum Power Point Tracking) функция, следене за суха помпа и т.н. Честотните инвертори ACS355 са създадени с грижа за околната среда, имат дълъг живот и ниски разходи за поддръжка. те осигуряват независимост от разпределителната мрежа, нямат вредни емисии и шум. Гамата от мощности е от 0.37 до 18.5 kW и покрива над 80% от помпите, използвани в областите на приложение на ACS355.

Цялата система се състои от четири компонента – фотоволтаичните панели, честотният инвертор ACS355, двигателя и помпата. ACS355 изполва фотоволтаичните панели като източник на захранващо напрежение. Панелите се свързват директно към DC входовете на ACS355.Най-често ACS355 се използва в напояването на земеделски площи, рибни стопанства, водоснабдяване на малки обекти.

Честотен Инвертор - ACS355

Честотен Инвертор - ACS355 Честотен Инвертор - ACS355 Честотен Инвертор - ACS355