Ел.табло ГТТ

portfolio
portfolio
portfolio
portfolio

Ел.табло ГТТ

Ел.табло ГТТ

Главните табла за трансформатарни постове, тип ГТТ са предназначени за закрити градски трансформаторни постове с комунално-битово предназначение, с един тансформатор, с мощност от 160 до 630 kVA. Таблата се монтират в помещенията на трансформаторните постове на страна ниско напржение на трансформатора.

НИКИКА-90 ООД