Ел. табла ФЕЦ

portfolio
portfolio

Ел. табла ФЕЦ

Изработка на Ел. табла за Фотоволтаични електроцентрали

Ел. таблата се изработват по даден от клиента проект в пластмасови кутии или метални каси, производство на НИКИКА 90 ООД.

Използваната релейна защита е производство на Schrack Technik, Urna 0345-B, която е настроена съгласно изискванията на Електроразпределение Юг ЕАД.

В случаите, когато централата е за собствени нужди, вложените електромер и токови трансформатори са одобрен тип от Агенция Митници със съответните сертификати и протоколи за проверка.

 

За повече информация свържете се с нас.
+359 879 12 14 02
nikika90@abv.bg

Ел. Табло Фотоволтаична Електроцентрала

Ел. табло ФЕЦ

Ел. табло ФЕЦ

Табло ФЕЦ в ПВЦ кутия

Табло ФЕЦ в ПВЦ кутия

Изработка на ел. табло ФЕЦ 400

Изработка на ел. табло Фотоволтаични електроцентрали

Ел. табло ФЕЦ в PVC кутия

Ел. табло ФЕЦ в PVC кутия

Табло ФЕЦ нов модел

Табло ФЕЦ нов модел

Табло ФЕЦ нов модел

НИКИКА-90 ООД