002 Табло АВР

portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio

002 Табло АВР

Табло АВР означава табло, осигуряващо Автоматично Включване на Резервата или автоматично включване на резервното захранване. Става дума за електрически инсталации, които трябва да осигуряват безпрепятствена постоянна работа на електрически съоръжения в болници, летища, мини, фабрики с непрекъснат цикъл на работа, бензиностанции, навсякъде, където отпадането за ел. захранването би създало опасност за живота на хора, големи производствени аварии или загуба на материали и данни. Това става, като на използваната електрическа мрежа се изгражда мост към друга, независима от първата мрежа или се подключва резервен генератор на електрически ток. Именно връзката между двете мрежи или генератора става с табло АВР.
АВР-а е система от прекъсвачи и електронен компонент, който следи за състоянието на мрежата по предварително зададени данни и при нужда възстановява захранването чрез прехвърляне към резервния източник при аварийно или погрешно изключване на работното захранване.

НИКИКА-90 ООД