01 Електромерно табло поликарбонатно

portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio

01 Електромерно табло поликарбонатно

Използването на поликарбонатни ел. табла и разпределителни касети вместо метални  е вече практика и в Европа. Предимствата на пластмасовите табла  са високо ценени и от българските потребители и тяхното приложение в България е доста голямо.

НИКИКА-90 ООД