Archives by: nikika.com

Честотен Инвертор - ACS355

Честотен Инвертор – ACS355

Според някои източници, повече от половината от произвежданата в света електронергия се използва за задвижване на помпи. Когато няма разпределителна мрежа, моторите на тези помпи обикновено се захранват от генератори, задвижвани от двигатели с вътрешно горене. Дори и да не вземе предвид шума и аромата на изгорели газове, едно такова решение е твърде скъпо. За да реши [...]
Хибриден автобус за бързо зареждане

Хибриден автобус за бързо зареждане

ABB и VOLVO се споразумяват за електрически и хибридни електрически автобуси за бързо зареждане с решения, които да проправят път за бързото им разгръщане в градска електронна мобилност. ABB е водеща сила в автоматизацията и ведно с Volvo Buses един от водещите производители на автобуси в света  разработват съвместен проект за производство на електрически и [...]
Табло АВР

Табло АВР

Табло тип АВР гарантира aвтоматично включване на резервата. В промишленоста една от основните задачи на автоматизацията е да осигури непрекъсната работа в промишлените предприятия.Това е много важно за производства където спирането на производствения процес би довело до загуба и бракуване на продукция,както и до повреда на скъпо струващи машини и съоражения. Има различни технически решения за използване на [...]
Прахово боядисване

Прахово боядисване

Защо праховото боядисване доби такава популярност в последните години Отговора на този въпрос вклюва опазване на околната среда, подобрени условия на труд и покриване на повишените изисквания на клиента. Друг аспект е неговата икономичност. Течните бои се усвояват до 65%, докато праховите бои могат да се усвоят до 100%. Нанасянето на боята става еднократно и [...]
Задвижвания с честотни регулатори

Задвижвания с честотни регулатори

Честотни регулатори контролират скоростта на въртене при електродвигателите,извършваната дейност и коригират движението,което води до спестяване на електроенергия. По този начин се подобряват техническите характеристики в предприятия, магазини, офиси и домове по цял свят. Всъщност двигателят има решаващо значение в промишлените процеси и е важен елемент от ел.оборудването. Около 2/3 от произведената електроенергия по света се превръща [...]
НИКИКА-90 ООД