Portfolio

002 Табло АВР

002 Табло АВР

Табло АВР означава табло, осигуряващо Автоматично Включване на Резервата или автоматично включване на резервното захранване. Става дума за електрически инсталации, които трябва да осигуряват безпрепятствена постоянна работа на електрически съоръжения в болници, летища, мини, фабрики с непрекъснат цикъл на работа, бензиностанции, навсякъде, където отпадането за ел. захранването би създало опасност за живота на хора, големи [...]
НИКИКА-90 ООД